Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Ιουνίου 2020, συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του, ως εξής:

Πρόεδρος: Εμμανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αντιπρόεδρος: Σταύρου Παναγιώτης, Δικαστικός Πληρεξούσιος Ν.Σ.Κ.

Αν. Αντιπρόεδρος: Ουρανία Μενδρινού, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Γενική Γραμματέας: Αθανασία Μήτρου-Κρυστάλλη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Αν. Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Καρατσιόλης, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α΄ Ν.Σ.Κ.

Ταμίας: Καββαδά Δήμητρα, Δικαστική Πληρεξούσια Α΄ Ν.Σ.Κ.

Αν. Ταμίας: Άννα Πρεβενά, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση...