Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. Ένωσης

15 Ιουλ 2020
Έχουμε την τιμή, να σας ανακοινώσουμε ότι κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την 10ης Ιουλίου 2020, ημέρα  Παρασκευή, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 26ης Ιουνίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του.