Ανακοίνωση νέου Δ.Σ. Ένωσης

30 Ιουν 2022
Έχουμε την τιμή, να σας ανακοινώσουμε ότι κατά την πρώτη συνεδρίασή του, την 29η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 24ης Ιουνίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του.