Ανακοίνωση της Ένωσης Μελών Ν.Σ.Κ.

11 Ιουλ 2023

Επιστολή προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εκδότρια της εφημερίδας «Η Καθημερινή»