Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 19ης Μαρτίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε το Προεδρείο του, ως εξής:

Πρόεδρος : Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
Αντιπρόεδρος : Αθανασία Μήτρου, Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ.
Γεν. Γραμματέας : Ουρανία Μενδρινού, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Ταμίας : Μαρία Καλόγρηα, Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ.
Αν. Γεν. Γραμματέας : Γιολάντα Παπαρούνη,  Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Αν. Ταμίας : Βασίλειος Κορκίζογλου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλος : Αθηνά Χριστοπούλου, Δικαστική Πληρεξουσία Ν.Σ.Κ.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση...