19 Ιαν 2015

Στρατιωτικά πρατήρια

Σας ανακοινώνουμε, ότι μετά από κοινές προσπάθειες της Ενώσεώς μας και των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων, ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αίτημα που είχαμε υποβάλει για είσοδο των μελών μας στα Στρατιωτικά Πρατήρια...

Διαβάστε περισσότερα

15 Δεκ 2014

Συγκεντρωτικές καταστάσεις αποδοχών για τη συμπλήρωση της εξωδίκου αιτήσεως

Για τη συμπλήρωση της εξωδίκου αιτήσεώς μας περί αναγνωρίσεως των αποδοχών μας που περικόπηκαν παρανόμως, και δεν μας αποδόθηκαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 88/2013 απόφαση του κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, σας ενημερώνουμε ότι...

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκ 2014

Περικοπή αναδρομικών - Σχέδιο αίτησης διαγραφής παραγραφής

Σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα αιτήσεως προς συμπλήρωση και κατάθεση στο ΝΣΚ για την αναγνώριση της αξιώσεως να μας καταβληθεί η διαφορά αποδοχών από 01.08.2013 έως 30.06.2014, οι οποίες περιεκόπησαν κατά το ήμισυ...

Διαβάστε περισσότερα

25 Νοε 2014

Ανακοίνωση για νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. εκφράζει την συναντίληψή της στους προβληματισμούς που διατύπωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και εν γένει ο νομικός κόσμος της Χώρας, για το προωθούμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

02 Νοε 2014

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε, την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, κενώθηκε η θέση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Σακελλαρίου. Κατά το αυτό χρονικό διάστημα...

Διαβάστε περισσότερα