15 Δεκ 2014

Συγκεντρωτικές καταστάσεις αποδοχών για τη συμπλήρωση της εξωδίκου αιτήσεως

Για τη συμπλήρωση της εξωδίκου αιτήσεώς μας περί αναγνωρίσεως των αποδοχών μας που περικόπηκαν παρανόμως, και δεν μας αποδόθηκαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 88/2013 απόφαση του κατά το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου, σας ενημερώνουμε ότι...

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκ 2014

Περικοπή αναδρομικών - Σχέδιο αίτησης διαγραφής παραγραφής

Σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα αιτήσεως προς συμπλήρωση και κατάθεση στο ΝΣΚ για την αναγνώριση της αξιώσεως να μας καταβληθεί η διαφορά αποδοχών από 01.08.2013 έως 30.06.2014, οι οποίες περιεκόπησαν κατά το ήμισυ...

Διαβάστε περισσότερα

25 Νοε 2014

Ανακοίνωση για νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Η Ένωση Μελών Ν.Σ.Κ. εκφράζει την συναντίληψή της στους προβληματισμούς που διατύπωσαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, αλλά και εν γένει ο νομικός κόσμος της Χώρας, για το προωθούμενο νομοσχέδιο του Κώδικα Πολίτικης Δικονομίας...

Διαβάστε περισσότερα

02 Νοε 2014

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ. Όπως γνωρίζετε, την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, κενώθηκε η θέση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης του Προέδρου κ. Ιωάννη Σακελλαρίου. Κατά το αυτό χρονικό διάστημα...

Διαβάστε περισσότερα

04 Σεπ 2014

Συνέδριο Ναυπλίου - Οκτώβριος 2014

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι η Ένωση Μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ” [Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί].

Διαβάστε περισσότερα