Τακτική γενική συνέλευση 3/2015

26 Φεβ 2015

Σας καλούμε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Ακαδημίας 60), με θέματα: Ενημέρωση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του παρελθόντος έτους – θέματα θεσμικά και οικονομικά.
Εν όψει της σοβαρότητας των θεμάτων και του γεγονότος ότι θα προσκληθούν να παραστούν οι κκ. Υπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθώς και κοινοβουλευτικοί φορείς, εκπρόσωποι Δικαστικών Ενώσεων κ.λπ., παρακαλούμε να προσέλθετε όλοι, και δη εγκαίρως, στη Συνέλευση.