Στρατιωτικά πρατήρια

19 Ιαν 2015

Σας ανακοινώνουμε, ότι μετά από κοινές προσπάθειες της Ενώσεώς μας και των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων, ικανοποιήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το αίτημα που είχαμε υποβάλει για είσοδο των μελών μας στα Στρατιωτικά Πρατήρια.
Επειδή μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να αποστείλουμε στα Στρατιωτικά Πρατήρια κατάλογο των μελών μας, παρακαλούμε όσους συναδέλφους δεν έχουν ακόμη τακτοποιηθεί ταμειακώς μέχρι και το 2014, να το πράξουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου σε συνεννόηση με την ταμία της Ενώσεως κ Όλγα Παπαχρήστου.
Μετά την αποστολή του καταλόγου θα σας ενημερώσουμε για τις διατυπώσεις εισόδου και τις διευθύνσεις των κατά τόπους πρατηρίων.